Bonifaciuskerk, Alphen aan den Rijn

Status

Afgerond (november 2010)

Opdrachtgever

Parochie de Emma¸sgangers

Problematiek

De rijksmonumentale kerk is voorzien van een verouderd luchtverwarmingsysteem, daterend uit de jaren 80. Het systeem heeft een hoog geluidsniveau en geeft onvoldoende warmte af, waardoor het bij lage buitentemperaturen oncomfortabel is in de kerk.

Doel

De kerk wordt binnenkort deels bouwkundig gerenoveerd, wat de mogelijk geeft het verwarmingsysteem te vernieuwen. Het doel van het onderzoek is het inventariseren van de mogelijke verwarmingsystemen, die voldoen aan de gebruikseisen van de parochie, een hoge energie-efficiÎntie bezitten en een minimale impact hebben op het monumentale interieur.

Methodiek

Middels een globale bouwkundige en klimaattechnische inventarisatie, zijn de kerk en installatie goed in kaart gebracht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van rookproeven. Aan de hand van deze gegevens en de wensen van de parochie, zijn enkele verwarmings-concepten ontworpen.

Resultaten

Gezien de geometrie van de kerk, een hoge kerk met relatief veel glasoppervlak, treden bij luchtverwarming relatief hoge verliezen op, tenzij de lucht op een goede manier gedistribueerd kan worden in de zaal. Het lokaal toevoeren van warmte, om het warmteverlies van personen te compenseren, is in dit soort kerken vaak de meest efficiÎnte oplossing. Dit kan geschieden met bankverwarming of lokaal geplaatste elektrische infraroodstralers.

Conclusies

Als beste optie voor de Bonifaciuskerk zijn twee mogelijke systemen naar voren gekomen. Ten eerste, het optimaliseren van de huidige luchtverwarming en deze aan te vullen met bankverwarming en stralingsverwarming. Als tweede optie: het vervangen van het huidige luchtverwarmingsysteem door een nieuw systeem, waarbij goed mengend ingeblazen wordt vanuit het orgelbalkon. Door de kierdichtheid te optimaliseren en voorzetbeglazing toe te passen, kan het comfort op een passieve wijze verhoogd worden en het energiegebruik verminderd.

Links

http://www.emmausgangersalphen.nl