Grote Kerk, Breda

Status

Dit project is gestart in mei 2007

Opdrachtgever

Stichting Grote Kerk Breda

Problematiek

Na een uitgebreide restauratie is een basisverwarming aangelegd met een vloerverwarmingssysteem. Het luchtverwarmingssysteem wordt af en toe gebruikt bij activiteiten. Om de conservering van het gebouw en de aanwezige collectie te waarborgen wordt het klimaat gemonitoord.

Doel

Het door meting van temperaturen en relatieve vochtigheden vastleggen van het binnenklimaat, het beoordelen van het functioneren van de combinatie van vloer- en luchtverwarming en het beoordelen van de conservering van gebouw en collectie.

Methodiek

Om het behoud van het monumentale orgel te monitoren, wordt de stratificatie in de kerk bepaald. Hiertoe worden op 8 verschillende hoogten de luchttemperaturen geregistreerd. Deze informatie wordt gecombineerd met op andere plaatsen in de kerk gemeten temperaturen en relatieve vochtigheden.

Resultaten

...

Conclusies

Hier mag wel een conclusie

Links

http://www.grotekerkbreda.nl