Onze Lieve Vrouwekerk, Gaasbeek

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Onze Lieve Vrouwekerk, Gaasbeek

Problematiek

In deze kerk uit de 14de eeuw heersen ongunstige binnencondities. Zowel voor behoud van collectie en het monumentale interieur, als voor bezoekers. De huidige luchtverwarming zorgt voor grote schommelingen in relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

Doel

Het doel van het onderzoek is meerledig. Doelen zijn 1) het in kaart brengen van het binnenklimaat 2) advies uitbrengen m.b.t. het behoud van de kerk en interieur d.m.v. eventuele bouwkundige/installatietechnische ingrepen 3) Het verbeteren van het thermisch comfort en 4) het verlagen van het energieverbruik door eventuele installatie-aanpassing.

Methodiek

Allereerst zal er in de kerk gemeten worden op verschillende locaties om het binnenklimaat in kaart te brengen. Vervolgens zal er met een computermodel onderzocht worden of d.m.v. bouwkundige en/of installatietechnische ingrepen het binnenklimaat verbeterd kan worden met betrekking tot collectiebehoud, thermisch comfort en energiegebruik.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

...