Landhuis Oud-Amelisweerd

Status

Afgerond (augustus 2011)

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Problematiek

...

Doel

Met behulp van een simulatiestudie is de bezoekersinvloed en het voorstel voor een beperkte klimaatinstallatie in het gebouw getoetst en zijn diverse aanbevelingen gedaan voor optimalisatie.

Methodiek

Allereerst zijn meetdata geanalyseerd om het klimaat te toetsen aan richtlijnen voor collectiebehoud. Vervolgens is een simulatiemodel opgesteld van het gebouw, dat is gekalibreerd aan de hand van meetdata. Tenslotte zijn met het model diverse varianten onderzocht om het binnenklimaat te optimaliseren en de invloed van bezoekers te bestuderen.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

...