Anne Frank Huis

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Anne Frank Stichting

Problematiek

Dit grachtenpand was de voormalige schuilplaats van Anne Frank. Nu is het een museum, waar het verhaal wordt verteld van 8 onderduikers en de personen door wie ze geholpen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook het dagboek van Anne Frank behoort tot de collectie. De kamer van Anne Frank bevat originele behangfragmenten. Deze fragmenten moeten behouden blijven, maar dat is lastig vanwege het binnenklimaat, dat door de grote bezoekersaantallen niet stabiel is.

Doel

Het beschermen van de behangfragmenten tegen invloeden van bezoekers.

Methodiek

Er zijn metingen verricht naar temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie in de kamer van Anne Frank. Ook zijn er simulaties verricht om te kijken of met een vitrine of een beperkte installatie het doel bereikt kan worden.

Resultaten

De metingen en simulaties laten zien, dat met relatief eenvoudige middelen toch een acceptabel binnenklimaat is te creÎren.

Conclusies

De regeling van de huidige installatie kan verbeterd worden. Tevens kunnen de behangfragmenten in een vitrine worden geplaatst, maar dat is niet wenselijk vanwege de opstelling in de kamer van Anne Frank.

Links

http://www.annefrank.org/