Depot Helicon

Status

Afgerond (September 2010)

Opdrachtgever

Helicon Conservation Support

Problematiek

Helicon werkt aan het programma van eisen voor een nieuw te bouwen depot. Dit depot wordt energiezuinig, maar het binnenklimaat moet wel zeer geschikt zijn voor de opslag van allerlei museale collecties.

Doel

Met een simulatiemodel is het te verwachten binnenklimaat voorspeld. Uit deze voorspelling is bepaald wat de kwaliteit van conservering is. Er zijn voorstellen gedaan wat betreft de bouwkundige opbouw van het depot, de na te streven klimaatwaarden voor T en RV en de manier van regeling.

Methodiek

Met het computerprogramma HAMbase is het depotgebouw doorgerekend. Door allerlei varianten in te voeren en de verschillen in klimaat en energiegebruik te berekenen, kan de best mogelijke oplossing worden gekozen.

Resultaten

De warmte die geproduceerd wordt door de interne luchtcirculatie is al genoeg om het hele depot ís winters te verwarmen. De RV wordt op peil gehouden door de verkeersruimten tussen de diverse depots op het juiste absolute vochtgehalte te houden; hiermee wordt een stabielere RV bereikt dan wanneer op RV wordt geregeld.

Conclusies

Het is mogelijk om een energiezuinig depot te ontwikkelen, waarbij ook de conservering goed voor elkaar is. Wel vergt dit een aantal praktische overwegingen van de gebruiker (minimaal bezoek aan de depots, zoveel mogelijk beperken van warmte- en vochtproductie).

Links

http://www.helicon-cs.com