Taxandriamuseum

Status

Afgerond (Maart 2008 - November 2009)

Opdrachtgever

TRAM41

Problematiek

Het binnenklimaat is onbekend. Bovendien is er een wand met vochtdoorslag en zoutuitbloei.

Doel

Het in kaart brengen van het binnenklimaat in het gebouw en het voorstellen van verbeteringen.

Methodiek

Op 16 verschillende posities worden temperaturen en relatieve vochtigheden geregistreerd, gedurende 1 jaar. Ook vindt een bouwkundige en installatietechnische analyse plaats. Met een simulatiemodel wordt het binnenklimaat voorspeld. Deze voorspelling wordt vergeleken met de metingen. Bovendien wordt een variantenstudie gedaan om te kijken of het klimaat te verbeteren is en welke methode daarbij effectief is.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.tram41.be