Waalse kerk, Delft

Status

Afgerond (2002)

Opdrachtgever

Waalse kerk, Delft

Problematiek

Deze bijzondere kerk, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 15de eeuw, was voorzien van een verouderd luchtverwarmingsysteem. Het systeem zorgde voor een hoog energiegebruik, bij een lage mate van thermisch comfort. Daarnaast waren aan het monumentale kerkorgel diverse schades geconstateerd, waardoor het nagenoeg onbespeelbaar was.

Doel

Doel van het onderzoek was te achterhalen waarom het orgel zo slecht eraan toe was en hoe deze toestand, na restauratie van het orgel, voorkomen kan worden.

Methodiek

De kerk is allereerst bouwkundig en klimaattechnisch in kaart gebracht. Daarna zijn diverse metingen uitgevoerd, om de optredende klimaatcondities te onderzoeken . Met behulp van simulatiemodellen zijn vervolgens diverse verbetervoorstellen onderzocht.

Resultaten

Als gevolg van het verouderde, direct gestookte luchtverwarmingsysteem, traden in de winter nabij het orgel hoge temperaturen op en zeer lage relatieve luchtvochtigheden (RV). Dit was het gevolg van slechte menging van de warme inblaaslucht. De schades aan het orgel, en het gebrek aan comfort laag in de kerk, zijn hier direct op terug te voeren.

Conclusies

Door een luchtverwarmingsysteem toe te passen waarbij goed mengend ingeblazen wordt, met een lagere temperatuur, zal de warmteverdeling in de kerk sterk verbeteren. Het klimaat rond het orgel zal in de winter dan minder droog worden, als gevolg van minder hoge temperaturen. Voor het behoud ervan is echter een beperkte mate van bevochtiging nodig, om zeer lage RVís te kunnen vermijden als het buiten in de winter erg droog is.

Links

http://www.eglisewallonnedelft.nl/