Rijksmuseum van Oudheden

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Rijksmuseum van Oudheden

Problematiek

Het museum bestaat uit meerdere monumentale gebouwen en heeft een waardevolle culturele collectie. Het heersende binnenklimaat en daarmee de mate van conservering is belangrijk om te monitoren.

Doel

Aan de hand van meetdata is onderzocht of de klimaatinstallatie op een juiste wijze functioneert. Bovendien zijn de rondom de objecten aangetroffen klimaatcondities in kaart gebracht.

Methodiek

Klimaatmetingen naar temperatuur en relatieve luchtvochtigheid vonden plaats op 23 locaties in het gebouw. Gemeten werd met een draadloos telemetrisch meetsysteem.

Resultaten

De metingen lieten verschillen tussen dag en nacht zien. Enkele vitrines hadden van de omliggende ruimte afwijkende condities.

Conclusies

Door de verwarming iets anders te regelen en op te letten met directe verlichting in de vitrines kon het klimaat verbeterd worden.

Links

http://www.rmo.nl