Kasteel Keukenhof

Status

Afgerond (2007 - 2009)

Opdrachtgever

Kasteel Keukenhof

Problematiek

Kasteel Keukenhof wordt sinds kort als museum gebruikt.

Doel

Het doel is om enerzijds het binnenklimaat van Kasteel Keukenhof in kaart te brengen, anderzijds om verbeteringen voor te stellen die rekening houden met het gebouw, de collectie en de gebruiker.

Methodiek

Er worden metingen naar temperatuur en relatieve vochtigheid uitgevoerd. Ook wordt het buitenklimaat in kaart gebracht.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.kasteelkeukenhof.nl