Eerste Kamer, Den Haag

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst (RGD)

Problematiek

Het monumentale pand van de Eerste Kamer is als kantoor in gebruik. Elke dinsdag vergadert de Eerste Kamer, dan zijn er 200 personen in het gebouw aanwezig. Op een normale doordeweekse dag zijn dit er 44. Door de toename in warmteproductie gedurende de laatste decennia (computers en dergelijke) is het erg snel warm in het gebouw. Vooral de zuidkant warmt snel op, de noordelijk gelegen kant aan de hofvijver is koeler. De geplaatste splitunits leveren een rommelig gevelbeeld op.

Doel

Hoe kan het binnenklimaat aangepast kan worden zonder meteen een uitgebreide klimaatinstallatie aan te leggen?

Methodiek

In de Eerste Kamer zijn diverse metingen verricht naar temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie. Er zijn enkele simulatiemodellen ontwikkeld om klimaatvoorspellingen te doen. Op deze modellen zijn bouwkundige en gebruikstechnische wijzigingen doorgevoerd om te kijken wat de invloed van passieve middelen op het binnenklimaat is.

Resultaten

Door een goede combinatie van zonweringen en ventilatie kan de temperatuur gedurende de zomerperiode flink worden teruggebracht.

Conclusies

Ook zonder uitgebreide klimaatinstallatie kan een acceptabel binnenklimaat worden bereikt.

Links

http://www.eerstekamer.nl/