Jacobus de Meerdere kerk, Den Haag

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Braaksma & Roos

Problematiek

De aanleiding voor dit onderzoek is de renovatie van de R.K. Jacobus de Meerdere kerk te Den Haag. De kerk wordt volledig hersteld en gerestaureerd. Ook de gewelfschilderingen worden hierbij volledig in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Bij deze renovatie hoort ook het vervangen van de verwarmingsinstallatie. De nu aanwezige oliegestookte heteluchtverwarming zorgt voor een olielucht in de kerk. Bovendien is de installatie vanwege haar leeftijd van 25 jaar aan vervanging toe. Architectenbureau Braaksma & Roos heeft de Technische Universiteit Eindhoven gevraagd om een advies uit te brengen voor een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Doel

Een nieuw verwarmingssysteem in de kerk, waarbij zowel het comfort van de bezoekers als het behoud van het monumentale interieur in acht worden genomen.

Methodiek

Er zijn metingen verricht aan temperatuur en relatieve vochtigheid. Op zes verschillende posities zijn deze gedurende twee maanden geregistreerd. Met CFD simulaties is de luchtstroming in de kerk berekend en voor verschillende varianten gesimuleerd.

Resultaten

Stromingssimulaties laten zien hoe luchtstromen door de kerk plaatsvinden. Hieruit blijkt, dat de bestaande roosters en kanalen nog goed voldoen.

Conclusies

De benodigde capaciteit van de verwarming kan terug worden gebracht tot 300 kW. De opstooksnelheid mag niet groter zijn dan 2 ∫C/uur. Er is een basistemperatuur (een minimum temperatuur) ingesteld van 8 ∫C, de comforttemperatuur (temperatuur tijdens een dienst) zal op 16 ∫C worden ingeregeld.

Links

http://www.stjacobus.nl/