Depot Raamsteeg Leiden

Status

Afgerond (November 2008 - November 2009)

Opdrachtgever

Oudheden, Naturalis, Boerhaave

Problematiek

Het depot aan de Raamsteeg te Leiden is recent weer in gebruik genomen als depotgebouw. Er is een klimaatinstallatie in het ruim 100 jaar oude gebouw gebracht.

Doel

Vaststellen of de klimaatinstallatie naar behoren functioneert en of er geen situaties optreden waarbij het binnenklimaat een potentieel gevaar voor de collectie en/of het gebouw vormt.

Methodiek

Op 40 verschillende posities worden luchttemperatuur en relatieve vochtigheid gemonitoord. Ook worden diverse oppervlaktetemperaturen geregistreerd.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

...