Museum Mesdag

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Museum Mesdag

Problematiek

Museum Mesdag wordt vanaf 2008 verbouwd. Om het effect van deze verbouwing op het binnenklimaat te bepalen, worden voorafgaand aan deze verbouwing klimaatmetingen uitgevoerd.

Doel

Het vastleggen van het binnenklimaat.

Methodiek

Op 12 verschillende posities zijn luchttemperaturen, relatieve luchtvochtigheden en oppervlaktetemperaturen gemeten. Deze metingen hebben een interval van 15 minuten en een looptijd van 1 jaar.

Resultaten

Het binnenklimaat is geregistreerd. Er zijn verschillen waarneembaar tussen de ruimtes onderling; hiermee wordt rekening gehouden bij het installeren van de nieuwe installatie.

Conclusies

De metingen kunnen dienen als controle om te bepalen of de nieuwe installatie beter functioneert dan de oude.

Links

http://www.museummesdag.nl