Kasteel Amerongen

Status

Gestart op 8 februari 2008

Opdrachtgever

Stichting Kasteel Amerongen

Problematiek

Voor de verbouwing is het binnenklimaat gemonitoord door ICN. Tijdens en na de verbouwing wordt, ter controle, ook gemonitoord.

Doel

Het in kaart brengen van het klimaat in het kasteel en het controleren of dit voldoet aan de gestelde eisen.

Methodiek

Op 12 verschillende posities worden luchtcondities gemeten. Ook wordt op 2 plaatsen het evenwichtsvochtgehalte van wanden bepaald.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.kasteelamerongen.nl/