Schatkamer `t Stift

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Erfgoedinspectie (EGI)

Problematiek

De schatkamer van ít Stift bevindt zich in Susteren, waar het naast de kerk is gesitueerd. Dit is ÈÈn van de enige kerken in Nederland die nog over een schatkamer beschikt. Er worden relieken van een aantal bekende en minder bekende heiligen bewaard. Tijdens de heiligdomsvaart, die ook nu nog om de 7 jaar plaatsvindt, wordt een aantal van deze relieken in de vereringstoet meegedragen. In de schatkamer bevinden zich ook andere waardevolle en soms zeer oude textilia en liturgische gebruiksvoorwerpen. Het gebouw beschikt over een klimaatinstallatie om de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid te kunnen regelen. De wanden van de schatkamer van ít Stift zijn bekleed met tapijt. Over nagenoeg het gehele oppervlak begint dit tapijt los te komen van de wand. De leverancier van de lijm waarmee het tapijt is vastgelijmd heeft een bezoek gebracht aan de schatkamer en geeft enkele oorzaken voor het loskomen van het tapijt. Deze oorzaken hebben betrekking op de vochtigheid van de ondergrond, de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van temperatuur en luchtvochtigheid in de Schatkamer en de relatie met de sterkte en elasticiteit van de lijm.

Methodiek

Er zijn metingen verricht op diverse posities in de Schatkamer. Uit bouwtekeningen en bestekken is bekeken hoe de opbouw van de wanden is, waarop het tapijt verlijmd is. Ook zijn diverse lijmfabrikanten benaderd en soorten lijm bekeken.

Resultaten

De relatieve vochtigheid en temperatuur zijn niet van dien aard gebleken, dat veroudering of verslechtering van de lijm hierdoor aannemelijk is. Wel blijkt, dat de lijm die is gebruikt van een verkeerd type is. Deze is alleen geschikt voor horizontaal aangebrachte vloerbedekking.

Conclusies

De wandtapijten moeten opnieuw worden verlijmd met een sterkere lijm, die bovendien geen voor de collectie schadelijke stoffen bevat. Ook moet de geconstateerde storing in de bevochtiger van de installatie worden verholpen.

Links

...