Kon. Kabinet v. Schilderijen Mauritshuis

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Kon. Kabinet v. Schilderijen Mauritshuis

Problematiek

Het Mauritshuis is een oud gebouw waarin toch strenge klimaateisen worden nagestreeft. Hierdoor treden soms kleine problemen op nabij de gebouwschil.

Doel

Het belangrijkste doel is het in kaart brengen van het binnenklimaat over een lange periode. Daarnaast is het monitoren van enkele schilderijen in microklimaatdozen ÈÈn van de activiteiten. Ook het functioneren van de klimaatinstallatie maakt deel uit van het onderzoek.

Methodiek

Met een draadloos meetsysteem worden diverse temperaturen en relatieve vochtigheden gemeten en geregistreerd. Daarnaast zijn bouwtekeningen en bestekken bekeken en zijn infraroodthermogrammen gemaakt.

Resultaten

Door de regeling van de klimaatinstallatie te optimaliseren is een constanter binnenklimaat bereikt.

Conclusies

Het is mogelijk om in een monumentaal gebouw een voor schilderijen optimaal binnenklimaat te realiseren.

Links

http://www.mauritshuis.nl/