Museum Meermanno

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Museum Meermanno

Problematiek

De collectie van Museum Meermanno wordt tentoongesteld in diverse soorten vitrines. Er zullen metingen aan enkele typen vitrines worden verricht om te bepalen hoe het binnenklimaat in elk van deze types is. Door middel van simulaties wordt onderzocht of het binnenklimaat in de vitrines verbeterd kan worden door enkele kleine aanpassingen in de huidige verwarmingsinstallatie door te voeren. Ook wordt de plaatsing van de mobiele be- en ontvochtigers onderzocht.

Doel

Het optimaliseren van het klimaat in het museum en in de verschillende vitrines.

Methodiek

Opsporing van koudebruggen met behulp van infraroodthermografie, analyse van het gebouw en de klimaatinstallatie, simulatie van het binnenklimaat in de huidige situatie, waarbij de reeds beschikbare data dienen om het model te valideren, simulatie van enkele varianten om het binnenklimaat te optimaliseren, bespreking van alle varianten en de gevolgen nabij vitrines en koude oppervlakken en het doen van aanbevelingen teneinde tot een verbeterde situatie te komen.

Resultaten

Het klimaat in de oude houten vitrines is erg constant en voldoet aan de conserveringsnormen. De nieuwe vitrines zijn iets minder stabiel, maar nog steeds goed genoeg. Het klimaat in de ruimtes vertoont wat schommelingen door bezonning en bezoekers.

Conclusies

Door de temperatuur s winters op een wat lagere waarde te regelen hoeft er minder bevochtigd te worden. De oude vitrines voldoen prima; de nieuwe vitrines kunnen worden aangepast door extra buffermateriaal vlak onder de bodem aan te brengen.

Links

http://www.meermanno.nl