Stedelijk Museum Amsterdam

Status

Afgerond (Mei - September 2010)

Opdrachtgever

Stedelijk Museum Amsterdam

Problematiek

Het Stedelijk Museum wordt momenteel grondig gerenoveerd. Tijdens de renovatie is vloerverwarming in de expositiezalen aangebracht. Vloerverwarming zorgt voor een zone van warme en droge lucht, dicht boven de vloer. Objecten kunnen hierdoor mogelijk in ongunstige klimatologische omstandigheden geÎxposeerd worden en daardoor versneld degraderen.

Doel

Doel van het onderzoek is het inventariseren van de potentiÎle risicoís van collectie die direct op de vloer geplaatst wordt, of collectie die op sokkels of in vitrines geÎxposeerd wordt. Daarnaast is het vitrine-prototype onderzocht op eventuele verbeterpunten.

Methodiek

In een klimaatkamer is samen met Instituut Collectie Nederland onderzoek uitgevoerd met behulp van een testopstelling. De testopstelling bestaat uit een stuk betonvloer voorzien van een elektrische vloerverwarming, een vitrine-prototype en diverse dummy-objecten. Onder andere met behulp van infraroodthermografie is onderzocht welke hygrothermische gradiÎnten ontstaan.

Resultaten

Metingen tonen aan dat de grootste gradiÎnten met name laag boven de vloer optreden, tot een hoogte van ca. 0,5 m boven de vloer.

Conclusies

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn diverse aanbevelingen gedaan. Zo wordt aanbevolen klimaatgevoelige collectie niet direct op de vloer te plaatsen.

Links

http://www.stedelijk.nl