Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam

Problematiek

Het depot van het scheepvaartmuseum te Amsterdam is een zeer modern gebouw. De gevel is bekleed met titaniumbeplating en het gebouw is voorzien van een high-tech installatie. De regeling van de installatie kent kleine fluctuaties.

Doel

Het optimaliseren van de werking van de installatie, zodat het binnenklimaat zeer constant wordt en overmatige slijtage van de installatie wordt vermeden.

Methodiek

Op veertien verschillende posities worden metingen verricht. Deze metingen betreffen luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en oppervlaktetemperatuur. Met behulp van tekeningen en bestekken is een simulatiemodel opgesteld, waarmee zowel het gebouw als de installatie geevalueerd kan worden. In dit model zijn veranderingen doorgevoerd om te bekijken wat de optimale situatie is.

Resultaten

De regeling van de installatie is nu meer geleidelijk ingesteld. Bovendien is een verkeerd aangesloten kanaal weer volgens bestek aangebracht.

Conclusies

Na oplevering dient een goede controle plaats te vinden van het functioneren van de installaties. Het onderhoud moet gedaan worden door een ter zake kundig bureau die de installatie door en door kent.

Links

http://www.scheepvaartmuseum.nl/