Tropenmuseum

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Problematiek

Gezien het waardevolle monumentale gebouw en de gevoelige museale collectie in het Tropenmuseum is het belangrijk om het heersende binnenklimaat te monitoren. Een juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid van de lucht zorgen ervoor dat de waardevolle museale objecten behouden blijven.

Doel

Het evalueren van het huidige binnenklimaat.

Methodiek

Op 10 verschillende posities worden temperaturen en relatieve vochtigheden gemeten.

Resultaten

De metingen laten zien dat het klimaat op zich redelijk voldoet, maar dat er verschillen optreden tussen diverse posities en tussen dag en nacht.

Conclusies

De installatie kent een dag- en een nachtregime, wat niet bevorderlijk is voor de constantheid van het klimaat. De hoekvertrekken krijgen minder lucht toegediend, waardoor het klimaat wat afwijkt van de overige vertrekken.

Links

http://www.kit.nl