Amsterdam museum

Status

Finished

Opdrachtgever

Amsterdam museum

Problematiek

Doel

Optimalisatie van de werking van de installaties en energiebesparing

Methodiek

Resultaten

Conclusies

Links