Scheepsarcheologisch Depot Lelystad

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

Problematiek

De klimaatcondities in het depot worden gemonitoord om te controleren of het klimaat naar wens is.

Doel

Door middel van metingen en simulatie wordt achterhaald hoe de huidige installatie in het huidige gebouw functioneert en er worden voorstellen ter verbetering gedaan.

Methodiek

Op diverse posities worden draadloze temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren aangebracht.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.cultureelerfgoed.nl