Catharinakerk, Eindhoven

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Problematiek

De aanleiding voor dit onderzoek is de renovatie van de Catharinakerk te Eindhoven. De kerk krijgt onder andere een nieuwe vloer. Er is uitgezocht of er vloerverwarming aangebracht kon worden en of er aanvullende installatiemaatregelen nodig waren.

Doel

In samenwerking met Cor Pernot Consulting en Huisman & Van Muijen is geprobeerd om het behoud van de kerk en het orgel te combineren met comfort voor de kerkgangers.

Methodiek

Er zijn metingen verricht aan temperatuur en relatieve vochtigheid. Met CFD simulaties is de luchtstroming in de kerk berekend en voor verschillende varianten gesimuleerd.

Resultaten

De resultaten van een basistemperatuur gerealiseerd door middel van vloerverwarming, aangevuld met extra luchtverwarming in de kooromgang gaven een binnenklimaat wat kon voldoen aan het doel.

Conclusies

Het binnenklimaat in de kerk is veel comfortabeler.

Links

http://www.stadskerksintcathrien.nl/