Westvestkerk, Schiedam

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Stichting Westvest 90

Problematiek

Met behulp van het telemetrisch meetsysteem is op diverse locaties in de kerk gemeten. Met behulp van simulatiemodellen is allereerst de basissituatie nagebootst. Dit model is vervolgens als uitgangspunt gebruikt voor het genereren van verbetervoorstellen.

Doel

Het doel van het onderzoek is 1) het in kaart brengen van het huidig binnenklimaat en 2) het verstrekken van installatieadvies.

Methodiek

Met behulp van het telemetrisch meetsysteem wordt er op diverse locaties in de kerk gemeten. Met behulp van simulatiemodellen zal getracht worden de huidige situatie na te bootsen en dit model vervolgens als uitgangspunt gebruiken voor het genereren van verbetervoorstellen.

Resultaten

Het verouderde luchtverwarmingsysteem zorgde voor een slechte temperatuurverdeling in de kerk. Nabij het orgel en onder het gewelf zijn hoge temperaturen en lage vochtigheden gemeten. Gezien het behoud van het bijzondere interieur en de diversiteit van het gebruik van de kerk (o.a. diensten, concerten en cd-opnamen), is een verwarmingsysteem nodig waarbij de warmte op een goed verdeelde manier gedistribueerd wordt, met lage temperaturen en lage luchtsnelheden.

Conclusies

Door de lucht op diverse posities vanuit de vloer toe te voeren, middels vloerwervelroosters, wordt een efficiÎnte warmteverdeling bereikt, bij een minimale hygrothermische stratificatie.

Links

http://www.westvest90.nl